Programma

Covid maatregelen

Recente ontwikkelingen  in verband met het Coronavirus nopen ons om een aantal maatregelen te volgen.

We verzoeken onze leden een Covid-safe-ticket bij zich te hebben en een mondkapje te dragen.

Locatie voor de lezingen

 De Stroming

Nationalestraat 111

2000  Antwerpen

19 oktober 2021

Openingsconcert in AMUZ Kammenstraat 81 te Antwerpen

9 november 2021

Waar begint Noord-Europa? Over de ondraaglijke lichtheid van cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Nederland

30 november 2021

Zin en onzin over diplomatie. Ervaringen en overpeinzingen van een ex-diplomaat.

11 januari 2022

De wolkendragers, een zoektocht naar de “draaglijke lichtheid”.

8 februari 2022

De Middelnederlandse ridderroman in fragmenten. Van Karel en de Elegast tot Roman der Lorreinen.

22 februari 2022

Hernieuwbare energie: ja maar…

8 maart 2022

Over de liefde in de muziek.

29 maart 2022

19 april 2022